Γίνε Πρεσβευτής του Project και Σκέψου και Κάποιον Άλλο!

Ο Βασίλης Σμπιλίρης προκαλεί τον εαυτό του για ένα μαραθώνιο διαφορετικό από τους συνηθισμένους, έτσι ώστε να βοηθήσει το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που έρχονται με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και τυχόν επερχόμενων νέων πανδημιών! 

Become an Ambassador and Contact Our Effort with Your Own Unique Way!

Vassilis Smbiliris challenges himself for a marathon different from the usual ones, so that he can help the General Hospital of his city Chalkida in dealing with the difficulties that come with the Coronavirus Pandemic (COVID-19) and any upcoming new pandemics!

Στήριξε τη προσπάθεια αυτή εώ/Support the Challenge here:
https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/covid19-dorea-gia-nosokomeio-xalkidas

Περιγραφή:

Το σύνολο της προσπάθειας αυτής γίνεται με στόχο να συλλεχθούν έσοδα για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας τα οποία απαιτούνται για να εξοπλιστεί με Φορητό Αναπνευστήρα, σχεδιασμένο για επείγουσα μεταφορά, ενδονοσοκομειακά, με ασθενοφόρο ή αεροσκάφος, εργονομικής κατασκευής, εξαιρετικής αντοχής, σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ελεγχόμενου όγκου και πίεσης, κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων, παίδων και νηπίων.
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
  • EC/EN 60601-1-2,
  • EN 794-3, ISO 10651-3,
  • RTCADO-160 MIL,
  • STD 810F και
  • IPX4
Και Monitor παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών με λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα.
Κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

 

Σκοπός είναι μέσα από το μαραθώνιο αυτό να βοηθήσει το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας καθώς και να παρακινήσει και άλλους να κάνουν κάτι βάση των δικών τους ικανοτήτων.

Το εγχείρημα θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα 19-4-2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Είναι γνωστό πως το Νοσοκομείο της Χαλκίδας – όπως και τα περισσότερα Νοσοκομεία της Χώρας – έχουν τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυτή τη περίοδο καταπονημένο και απροστάτευτο, όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη μάχη που αφορά όλους μας. Ο COVID-19 δεν κάνει εξαιρέσεις και οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει από αυτόν.

Όλοι μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε και να βγούμε νικητές σε αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό.

Description:

All this effort is aimed at collecting revenue for the New General Hospital of Chalkida which is required to be equipped with a Portable Breath, designed for emergency transport, in-hospital, by ambulance or aircraft, state-of-the-art construction, with exceptional durability. Controlled volume and pressure, suitable for ventilation of adults, children and infants.
According to International Standards
  • EC/EN 60601-1-2,
  • EN 794-3, ISO 10651-3,
  • RTCADO-160 MIL,
  • STD 810F και
  • IPX4

And Monitor Monitoring of Vital Functions with software in Greek.
Suitable for use in infants, children and adults.

 

The purpose of this marathon is to help the New General Hospital of Chalkida as well as to motivate others to do something based on their own abilities.

The project will take place on Easter Sunday 19-4-2020 at 08:00 a.m.

It is well known that the Hospital of Chalkida – like most Hospitals in the country – has huge shortages of equipment and medical supplies. The medical and nursing staff are currently exhausted and unprotected, but they will have to face an unprecedented battle that concerns us all. COVID-19 is no exception and anyone can get it.

Together we can contribute and emerge Victorious in this battle with the Virus.

Λίγα Λόγια από το Βασίλη Σμπιλίρη
Είμαι άνθρωπος που έχω μάθει να προσφέρω και θεωρώ τον εθελοντισμό έναν τρόπο να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει, ακόμα και αν δεν είναι γιατρός, με την παροχή βοήθειας ακόμα και σε μικρό επίπεδο.
Σαν ένα άτομο με ένα αρκετά δραστήριο τρόπο ζωής και μένοντας πιστός στην προτροπή του #menoumespiti προσπάθησα να βρω ένα τρόπο όχι μόνο το πώς θα προστατέψω την οικογένεια μου, γιατί αυτό είναι απλό, απλά μένουμε στο σπίτι, αλλά και με ποιον τρόπο θα μπορέσω να βοηθήσω την κοινωνία και τους συνανθρώπους μου.
Διαβάζοντας σχετικά άρθρα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, είδα μια προσπάθεια ενός 32χρονου Βρετανού γυμναστή ονόματος Τζέιμς Κάμπελ όπου έκανε ένα μαραθώνιο στην αυλή του σπιτιού σε live streaming προσελκύοντας πολύ κόσμο, όμως αυτή η προσπάθεια δεν είχε να κάνει μόνο για κάποιον εναλλακτικό τρόπο απασχόλησης εντός της οικίας αλλά είχε Φιλανθρωπικό Σκοπό μαζεύοντας ένα σεβαστό ποσό για το Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Έτσι και εγώ εμπνεύστηκα για την προσπάθεια αγοράς αναγκαίου εξοπλισμού για το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας και ίσως ανάλογα με την βοήθεια σας και για άλλα Νοσοκομεία της χωράς μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Η Δοκιμασία/Challenge που έβαλα στον εαυτό μου είναι η πραγματοποίηση ενός Mαραθώνιου στην ταράτσα της οικίας μου με σύνθημα πάντα το γνωστό σε όλους πια #menoumespiti. Στηρίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης για να βγούμε νικητές στην κανονικότητα, προκαλώντας και άλλο κόσμο να κάνουν, να ακολουθήσουν και να συμβάλλουν σ’αυτη τη προσπάθεια.
Η προσπάθεια αυτή πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από το Mr & Mrs Spa στη Χαλκίδα και από το E-Shop Nitro 2 Power, για να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της προσπάθειας και να αξιοποιήσει τις ικανότητες του για την αγορά του εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

www.mrandmrsspa.gr
www.nitro2power.gr

Μονάχα ενώνοντας όλοι τις δυνάμεις μας μπορούμε να νικήσουμε τον κορονοϊό για να οικοδομήσουμε ένα υγιές και καλύτερο μέλλον για όλους μας και ιδιαίτερα για εκείνους που το έχουν τώρα Πραγματικά Ανάγκη.
Μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια μας κάνοντας μία δωρεά μέσω του Give and Fund.
A few words from Vassilis Smbiliris
I am a person who has learned to offer and I consider volunteering a way to make our world a better place. Anyone can offer, even if they are not a doctor, by providing assistance even at a small level.
As a person with a fairly active lifestyle and staying true to the urge of #menoumespiti I tried to find a way not only how to protect my family, because this is simple, we just stay at home, but also how I will be able to help society and my fellow human beings.
Reading articles on charity, I saw an attempt by 32-year-old British gymnast James Campbell to run a live marathon in the backyard, attracting a lot of people had a charitable purpose raising a respectable amount for the UK Health System.
So I was inspired to try to buy the necessary equipment for the New Hospital of Chalkida and maybe depending on your help for other Hospitals in our country that really need it.
The Challenge that I set for myself is the realization of a Μarathon on the roof of my house with the slogan always the well-known #menoumespiti. By supporting the government’s decision and winning the regularity, challenging other people to do, follow and contribute to this effort.
This effort is framed and supported by Mr & Mrs Spa in Chalkida and the E-Shop Nitro 2 Power, to maximize the results of the effort and to leverage its skills to purchase equipment for the General Hospital of Chalkida.

www.mrandmrsspa.gr
www.nitro2power.gr

Only by uniting all our forces can we defeat the mockery to build a healthy and better future for all of us and especially for those who now have the Real Need.
You can support our effort by making a donation through the Give and Fund platform.

Στήριξε τη προσπάθεια αυτή εώ/Support the Challenge here:
https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/covid19-dorea-gia-nosokomeio-xalkidas

Γίνετε Πρεσβευτές και Επικοινωνήστε την Προσπάθεια μας με τον Δικό σας Μοναδικό Τρόπο!

Κοινοποίησε και ΕΣΥ τη προσπάθεια αυτή στα social media.
Κάνε ευρέως γνωστό το challenge και βοήθησε αυτή την εθελοντική προσπάθεια.
Έχεις κάποια ικανότητα την οποία θέλεις να τη δείξεις στο ευρύ κοινό ή έστω κάποιος γνωστός σου;
Η επιχείρηση σου θα ήθελε να στηρίξει τη εθελοντική προσπάθεια με παροχή κάποιας έκπτωσης ή με κάποιο άλλο τρόπο;
Επικοινωνήστε τη προσπάθεια αυτή ώστε να μαζευτεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσό και να πάμε ένα βήμα μπροστά.
Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Όλοι μαζί μπορούμε!

Become an Ambassador and Contact Our Effort with Your Own Unique Way!

Share this effort on social media too.
Make the challenge widely known and help this voluntary effort.

Do you have any skills that you want to show to the general public or even someone you know?
Would your company want to support the voluntary effort by providing a discount or in some other way?Contact this effort to raise the largest possible amount and go one step further.

Become part of this effort. Together we can!